Weblog Arnhemse (L)uitjes We go for the gusto

29 september 2010

Zaterdag 18 september reünie lustrumfeest Arnhemse (L)uitjes

Filed under: Uncategorized — Corrien @ 00:39

Het is Zaterdag ochtend, kwart voor 10 ‘s morgens, als de eerste Red Hatters, voor het gemak nog even zonder hoed, zich toegang verschaffen tot het gebouwtje van de Waalse Kerk.

Dit gotische kerkje werd in de eerste helft van de 15e eeuw gebouwd als kapel van het klooster van de zusters des Gemene Levens, gewijd aan Maria. De zusters verhuisden in 1428 naar een plaats buiten de stad, Bethanië. Daarna werd het betrokken door de Agnieten zusters.
In 1636 kwam dit complex in handen van het Sint-Catharina Gasthuis. In de voormalige kloostergebouwen werden niet alleen bejaarden gehuisvest maar ook gewonde soldaten en lijders aan de pest.
Het kerkje is sinds 1751 in gebruik bij de Waals Hervormde Gemeente van Arnhem ( opgericht in 1684).

In 1860 besloot de kerkeraad de kerk aan te kopen. Het is een eenbeukige kloosterkapel met driezijdig koor. Door sloop van de belendende percelen kwam de kerk vrij te staan. Vooral aan de zuidwand van de kerk is nog goed te zien dat deze oorspronkelijk deel uitmaakte van een kloostercomplex. Uiterst links in deze muur bevindt zich enkele meters boven de grond een onbereikbare deur. Deze vormde vroeger de toegang vanuit het klooster tot de nonnengalerij die zich in de kerk bevond.
Het bombardement van 1944 veranderde het kerkgebouw in een ruïne, slechts de muren bleven overeind staan. De voorgevel is na de oorlog geheel vernieuwd en opgetrokken in de stijl van de Delftse School.
Waarom een Franstalige kerk?? Een kwestie van geschiedenis. Door de godsdienstige vervolgingen in de 16e eeuw zijn de Walen uit het Franstalige zuiden der Nederlanden naar het noorden van het land gevlucht. In de 17e eeuw vonden ook de Franse Hugenoten hier asiel. De Waalse kerk heeft in Nederland 14 gemeenten. De diensten zijn geheel in de Franse taal, de geloofsrichting is “breed“ Hervormd van traditioneel tot vrijzinnig. De leden en vrienden komen behalve uit Nederland uit verschillende Franstalige, waaronder Afrikaanse, landen
Het gebouw wordt buiten de diensten op Zondag ook voor diverse doeleinden gebruikt, de voorstellingen in de wintermaanden van 4KWArt worden hier gegeven en kleine koren en (kamer)orkesten oefenen hier en geven hun uitvoeringen. Regelmatig wordt het gebouw ook afgehuurd voor tentoonstellingen, lezingen, en bruiloften. Het orgel is afkomstig uit de Waails Hervormde Kerk in Nijmegen en in 1777 vervaardigd werd door Carl Philipp Köning uit Keulem, zoon van Ludwig die het beroemde orgel in de Nijmeegse St.Stevenskerk heeft gebouwd.

Corrien en haar prins gemaal arriveren bijna tegelijkertijd met de eerste dames. Armen en tassen vol met spullen, posters, en een beamer voor Het Spel.

Eerst moet er flink gesjouwd worden: alle stoelen aan de kant, de schragen en tafelbladen moeten langs een onhandige trap naar beneden worden gesjouwd. Uiteraard helpt Frank maar dat is hem slecht bekomen. Drie dagen rugpijn zijn het gevolg. In het vervolg moeten we gewoon mannen van straat halen als we een zware klus te klaren hebben.

Snel druppelen er meer ladies binnen, met tafellakens, bloemen voor op de tafels en allerhande hapjes.
De tafels worden ingericht. Allerlei mooi opgemaakte schalen met heel veel lekkers moeten een plekje vinden. Het blijkt dat er te weinig ruimte is. Zijn er nog ergens tafels? Met geschuif en veel commentaar komt het toch voor elkaar en krijgt alles een plekje.

Corrien heeft twee super taarten gemaakt, één rode hoed en één paarse verjaardagshoed., Die komen prominent op de tafel waar ook de champagne staat uiteraard.

Inmiddels zijn ook de diverse genodigden van de twee andere Arnhemse chapters gearriveerd. Ze worden met open armen ontvangen en het is een gekus en geknuffel van jewelste.

Als we allemaal van koffie zijn voorzien, worden de taart- hoeden aangesneden. Jammer, ze waren zo mooi! Maar ook erg lekker! Gelukkig zijn er foto’s gemaakt zodat we ons deze taarten kunnen herinneren.

Na een korte toespraak van Corrien kunnen we onze glazen Kir Royal heffen en het Red Hatters lied zingen.

Corrien neemt ook afscheid van Joke, Lady of Leisure, die wij met pijn in ons hart zien vertrekken naar de Wageningse chapter. Haar beweegredenen zijn begrijpelijk, toch zullen wij haar missen.

Even valt er een gat omdat alles wat sneller is gegaan dan we hadden verwacht en de accordeoniste nog niet is gearriveerd. Dit wordt echter vlot opgevuld.

De verjaardagsbloemen voor Corrien worden door Thérèse aangebodcn en Marguérite vertelt over de reis naar Tunesië die ze voor de leden van de drie Arnhemse chapters wil organiseren.

Zodra de accordeoniste is aangekomen begint Het Spel onder de bezielende leiding van Contessa Chiara, geassisteerd door onze Lady of Leisure. Het duurt even voor de

spelregels duidelijk zijn, maar na een valse start trekken de drie groepen van leer, bieden tegen elkaar op en doen boute beweringen die ze uiteindelijk niet waar kunnen maken. Groot plezier en veel gezang van veel bekende liedjes..

Tijdens de pauze wordt er toegetast van de High tea tafel en de diverse drankjes.

Het spel wordt hervat en tenslotte de Winnaars bekend gemaakt. Zij krijgen hieraan een kleine herinnering.

De accordeoniste speelt verder ter verhoging van de feestvreugde, de een zingt, de ander danst, de sfeer is uitgelaten.

Twee dames echter zijn steeds onzichtbaar, waar zijn ze toch? Jawel, op de plek die de heren der schepping vaak trachten als de enige plek waar dames recht op hebben, te betitelen; de keuken.
Bijna ongemerkt worden lege schoteltjes en kopjes weg gesmokkeld, afgewassen en weer terug gezet op de bufetten. Pas tegen het eind van de middag besluiten Gravin Isabella Sol Dia en freule van Voorst naar Voorst zich tussen de feestvierende te mengen en een dansje te maken.

Langzaam maar zeker worden de adellijke dames moe in de beentjes, en verscheidene dames besluiten om huiswaarts te keren. Dit is uiteindelijk het sein om te gaan opruimen. Weer een heel gesjouw met tafels en stoelen. Er wordt ook nog geveegd en na korte tijd is de feestzaal weer omgetoverd tot dat waar het gebouw voor is gemaakt, een kerkje.

Nog even verzamelen de Arnhemse Luitjes zich voor een evaluatie van de middag, gewapend met een flûte als microfoon, mag ieder op haar beurt haar zegje doen. De conclusie is dat het een enige middag was, dat het leuk was om oud leden weer te zien en te spreken en van enkelen te horen dat er gevoelens van spijt heersen over het verlaten van ons chapter. Tja….

Voor ieder Luitje nog een Red Hat tas en een verjaardagenkaart.

Het is duidelijk dat we nog heel lang veel leuke uitjes en activiteiten zullen meemaken en gaan vol goede zin op naar het decennium!

Met dank aan
Baronesse van het Gein tot de Hyrnen,

Powered by WordPress