Weblog Arnhemse (L)uitjes We go for the gusto

20 februari 2010

ODE AAN HUISSEN & CARNAVAL.

Filed under: Uncategorized — Corrien @ 22:25

Dit historische stadje heeft een zeer glorierijk verleden. Reeds in 1348 kreeg het stadsrechten. Gunstig gelegen nabij aftakking IJssel/Rijn als havenstadje en aange-
gesloten bij het Hanzeverbond.
Door gewijzigde loop der rivieren en vele malen verwisseling van bezitter ging
het stadje economisch achteruit.
Echter in 1502 werd de stad belegerd door hertog Karel van Gelre.
Hij dacht, dat de bewoners, tijdens de belegering, uitgehongerd waren en zich zouden overgeven.
Maar wat geschiedde er? Men stuurde hem een krop groente met een haring!
Dus strijdbaar en vindingrijk (verwijzing naar standbeeld hertog Karel – Jansplaats te Arnhem) . Aldus de overlevering.
In 1816 sloot Huissen zich aan bij de Kleefse enclaves.

Een belangrijk centrum destijds vanwege bezit kloosters paters dominicanen en
zusters franciscanessen. Resulterende een r.k.-enclave maar wèl met de opgewekte rijnlandse aard.
Zelfs de huidige spreektaal is daardoor ietwat zangerig.
Twee gilden (1411 en 1661) zijn dan ook de spil van het stadse gebeuren; hieruit
voortvloeiend historisch gedateerde jaarlijkse evenementen.

Het carnaval te Huissen is wijd en zijd bekend. Maar meemakende – voor de eerste
keer – dan is er be- èn verwondering over zoveel activiteiten.
De straten zijn uitbundig versierd en “men” loopt in meest bizarre kledij, uiteraard
zéér vrolijk gestemd.

Al lopende naar ons trefpunt Café “Het Moment”, dacht ik (als leek) “ga mij toch eens nader verdiepen in het carnaveleske gebeuren”.

Het blijkt, dat het geen van oorsprong katholiek feest is. Carnaval (carrus navalis =
karreschip dat in romeinse optochten door de stad ging (aan boord één slaaf; met
versierselen omgeven) is veel ouder dan de kerkelijke toe-eigening.

Van oorsprong een heidens offerfeest winter/komst lente; verdrijving van de boze geesten (ver vóór onze jaartelling).
Aldus verwelkomden de romeinen de lente met verering van Bacchus = de god van de vruchtbaarheid en de wijn!

Verspreiding: vanuit Italië, zuidelijk Europa, Rijnland – ons voorbeeld & invloeden – en
niet te vergeten het uitbundige latijns Amerika.
Aanvulling: afkomstig van de woorden carne vale (vlees vaarwel); en/of carne
levare, waarvan eerste vermelding in 965 (opruimen van vlees). Al met al de
vooravond van het 40-dagen vasten.

Onze Luitjes werden ontvangen door “gastvrouwe” Freule Van Venore, die alles regelde en wat belangrijker was: ze had contrôle over de gang van zaken.
Nu blijkt dit echt nodig te zijn. Want: indien café te druk en te vol, dan naar
een andere lokatie, waar wel een plekje blijkt te zijn.

Al rondkijkende en denkende: zodra de burgemeester de Stadsleutel overdraagt aan de Prins der Zotten kan men van alles zijn: gek, geestig, ludiek, etc. Het is kennelijk een spel, dat men speelt, ongeacht wie.

Want iedereen is gelijk!
Alaaf: “het is al af”; terug te voeren op pruisische oorsprong; parodie franse overheersing na 1815 (Keulen).
Elf als gekkengetal (twee eentjes naast elkaar; d.d. 11.11.11.) Eveneens niet te vergeten de “steken” die kerkelijk gezegend worden (voor de Raad van Elf).
Ettelijke boeken zijn geschreven omtrent deze – bourgondische – volksfeesten.

Wel duidelijk is: carnaval dat leer je niet (als buitenstaander of van boven de rivieren).
Dat zit in de genen (linksom of rechtsom of te wel direct of ergens indirect).

“Het Moment” was bomvol; dus op weg naar een volgende gelegenheid.
En ja: daar troffen wij een mogelijkheid met wat ruimte.
Een groot orkest, met song-speaker in hevige actie, daar vielen wij al zingende
in. Je moet echt even wennen, maar het is zeer duidelijk (vooral de meezing- teksten).

Nadien: rondgang door een zeer groot evenement met house-music (slechts mogelijk via een à la minute polonaise, waaraan ook weer lieden aansloten).
Dat moet gedaan worden vanwege “de doorgang” .Tenslotte weer terug in “Het Moment” thans via de achteringang, maar waar wij ons goed swingend
konden”uitleven”en natuurlijk zingende:”Hoe mooi ons Huissen is”. (plaatselijk volkslied)!
Dat geldt kennelijk trouwens voor iedere rechtgeaarde carnavalsstad, met eigen
identiteit.
Al met al een hele belevenis.

Tenslotte werden wij buitengewoon gastvrij onthaald door Freule Van Venore en
haar Rob (culinair begaafd), die ons een grandioos diner voorschotelde(n).
Een heerlijk eetfestijn als sluitstuk voor een gezellig maar vooral actief “Uitje”
van de Arnhemse (L)uitjes.

Onze dank hiervoor – aan beiden – is dan ook zeer groot!

Freule Viola.

17 februari 2010

Dinsdag 9 februari dagje Veluwse Bron

Filed under: Uncategorized — Corrien @ 22:59

Powered by WordPress