Weblog Arnhemse (L)uitjes We go for the gusto

1 december 2010

Twee Sinterklazen met een zwarte Piet

Filed under: Uncategorized — Corrien @ 12:24

Pakjesavond 2010
De Arnhemse Luitjes vieren het Sinterklaasfeest op 25 november in de Groote Sociëteit in Arnhem. De ruimte waar we gaan dobbelen om de begeerde surprises, is in gereedheid gebracht en Lady Sheba heeft haar gettoblaster weer meegenomen voor stemmige muziek.

Bij binnenkomst zitten in de ruimte er naast, Doña Poca Loca, Lady Sheba en Lady van Voorst naar Voorst nog heerlijk van de maaltijd te genieten.

Vanavond komen er twee kersverse Luitjes Aly en Odilia kennismaken met de Arnhemse Luitjes. Zij hebben zich aangeprezen als twee ”spontane, inventieve en levenslustige vrouwen”. Die verwelkomen wij natuurlijk met open armen.

Als zwarte Piet binnenkomt zijn we even uit het lood geslagen. We weten niet zo gauw wie het Luitje in het pietenpak is die al strooiend binnenkomt. Als Lady Roza en Contessa Chiara beiden met de mijter op binnenkomen valt het kwartje, het is Lady Fousert.

Iedereen heeft weer zijn best gedaan en de surprises worden elk jaar weer verrassender.
De stemming zit er in, vooral als iedereen een pakje heeft gedobbeld en we verder gaan met de 2e ronde, het afpakken van de begeerde surprise die net voor je neus is weggekaapt.
Elk jaar blijken er weer een paar surprises te zijn die iedereen wil en ook weet te vinden, hoe goed bezitsters het ook voor de anderen proberen te verstoppen.
Er wordt een extra ronde ingelast omdat we er geen genoeg van kunnen krijgen. De nieuwe cijfers die gegooid moeten worden zijn 5, 3 en 1. Dat lijkt een makkie,deze getallen werden in de voorafgaande beurt toen het om de even nummers ging, om haverklap gegooid. Het was een hilarisch rondje van niks, twee hebben hun surprise maar kunnen ruilen, de rest van de adel gooide even getallen.


Dan is de tijd aangebroken voor het voorlezen van de gedichten en het openmaken van de surprise. En ook daar had de adel de nodige zorg aan besteed, met hieronder het gedicht van Freule Viola, zij kon wegens omstandigheden niet aanwezig zijn.
Het was een gezellige avond!!!!

Lief Arnhems Luitje,( thans Luitjes)!

SINT NICOLAAS: ter leeringh ende vermaeck,
Zijn levensepisoden, welke je gemoed zeer wel raakt.
Geboren omstreeks 270 n.C. in Patara (bij Myra),
alwaar mijn oom bisschop was, vandaar
volgde ik hem op ter plekke alras.
In mijn leven trachtte ik mensen te helpen in nood
en redde zelfs de stad Myra van hongersnood.
Veelvuldig bood ik hulp aan zeelieden in gevaar,
waarop menigmaal de storm kwam tot bedaar.
Veel kerken werden gebouwd in steden, aan rivieren of zee.
Voor de scheepvaart was dat een goede ree.
Ook ben ik beschermheilige geworden van de handel.
Over schepen en zeelui, vaak niet van onbesproken wandel.
In Rusland kom ik veelvuldig voor op ikoon,
vaak als legende met Jezus en Maria metterwoon.
Mijn naam, eveneens twee tsarenvorsten, werd niet gewoon,
maar gepaard gaande met zeer kerkelijk, uitbundig, vroom.
Ook heb ik vaak goudstukken en appels in mijn hand,
mijn wonderdaden leven voort, aldus historisch niet verzand.
Zie: Sinterklaas Goedheiligman,
Trek je beste tabbert an
Rijdt er mee naar Amsterdam
Appeltjes van oranje (dus goudkleurig)
Appeltjes van de bomen
Sinterklaas zal komen.
Amsterdam, Deventer en vele steden aan water gelegen,
gedijden goed dankzij mijn bisschoppelijke zegen.
De schipperskinderenschool, kerk kregen ook mijn naam.
Waardoor als schutspatroon kreeg ik nog méér faam.

Mijn graf 324 n.C. in Myra werd een pelgrimsoord,
maar mijn gebeente werd gekaapt, naar Bari, geplaatst in kerk
In Bari(toen spaans gebied) viert men mijn naamdag op 7 mei,
met veel feestelijk vertoon en prachtig klokgebei.

Aldus werden in Holland de namen: Jan – Piet of Klaas,
getransformeerd tot: Sint Heer Klaas.
Wodan’s speer werd staf met toebehoren:
een mijter, kerkelijke mantel, lange baard konden bekoren.
Knecht Oel (zwart door rookgat = oelegat) werd zwarte Piet
Zaadjes (geschenken aan Wodan) werden pepernoten, niet?
Kreeg Piet daarbij een roe en vooral presentjes in een zak,
want er moest toch ook nog geklauterd worden op het dak!
Dus leef ik voort reeds menig eeuw,
Feestelijk gevierd en vaak in de sneeuw.
Houdende van grote en kleine mensen,
vervul ik jaarlijks héél véél wensen.
Sint & Piet

Geen reacties »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Powered by WordPress